Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
9h-10h                                       G3/4  
10h-11h           Débutant 1 étoile  
11h-12h           G1
12h-14h              
14h-15h    

Leçon particulière

Leçon particulière   G5/6 Leçon particulière
14h30-
15h30
  Leçon particulière     Leçon particulière    
15h-16h     G2 Leçon particulière   G3/4 Leçon particulière
15h30-
16h30
  Leçon particulière     Leçon particulière    
16h-17h     G4 Leçon particulière   G1/2 Leçon particulière
16h30-
17h30
  Leçon particulière     Leçon particulière    
17h-18h    

G/5/6

    G2 Leçon particulière
17h30-
18h30
  Leçon particulière  

G1

G1/2

   
18h-19h     Leçon particulière    

G5

Leçon particulière
18h30-
19h30
  Leçon particulière   G3/4 G4/5    
19h-20h     Leçon particulière        
19h30-
20h30
 

G3
Adultes

  G1/2/3
Adultes
(séance complète)
Leçon particulière